สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

pronew.png
180CC.png200CC.png225-CC.png125CC.pngicecreamnew.pngyoghurt.png250CC.pngschool.pngpas.pngdringking.png

    30 ม.ค. 58 - เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จุลินทรีย์ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา   คลิกอ่านรายอะเอียด

 

     19.ม.ค. 58 - เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา  คลิกอ่านรายละเอียด